0

Czy istnieją różnice w cenie w zależności od specyfikacji technicznych i zastosowań? Czy cena chromatografu HPLC jest jednorazowym wydatkiem, czy trzeba brać pod uwagę również koszty eksploatacji i konserwacji?

zuza Changed status to publish 16 kwietnia 2024