0

Czy ktoś z Was miał doświadczenie z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków i korzystał z usług ośrodka odwykowego w Poznaniu? Jakie były Wasze wrażenia z pobytu w tym typie placówki? Czy uważacie, że takie ośrodki faktycznie pomagają w procesie leczenia uzależnień? Czy może lepiej jest szukać innych rozwiązań, takich jak terapia indywidualna czy wsparcie grupy wsparcia? W jakim stopniu koszty pobytu w ośrodku odwykowym w Poznaniu były dla Was istotne przy wyborze takiej formy pomocy?

zuza Changed status to publish 26 marca 2023