Kanał RSS: Artykuły

Łańcuchy dostaw surowców i wyrobów a norma FSC/PEFC

Łańcuchy dostaw surowców i wyrobów a norma FSC/PEFC
Produkty drewniane otaczają człowieka niemalże wszędzie – drewno to w końcu jeden z najstarszych znanych człowiekowi surowców wykorzystywanych do produkcji wszelkiego rodzaju mebli, narzędzi czy akcesoriów. Niestety, wraz z rozrostem populacji ludzi na ziemi i coraz mniejszą dbałością o ekosystemy naturalne, populacja drzew na świecie została znacząco okrojona, a same produkty wykonywane z drewna straciły na jakości i prestiżu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie istniały ogólnie przyjęte standardy wytwarzania produktów z drewna określające sposób dostarczania i wyrabiania ich zgodny z określonymi zasadami przedsiębiorczości i ekologii. Dziś marki chcące potwierdzić swoją rzetelność i najwyższą jakość ubiegają się o certyfikat FSC/PEFC. Czym jest norma, skąd się wzięła i dlaczego odgrywa tak ważną rolę dla łańcucha dostaw surowców i wyrobów drewnianych?

Norma FSC/PEFC

PEFC, czyli z angielskiego Programme for the Endorsement of Forest Certification) oraz FSC, czyli Forest Stewardhip Council A.C.) to dwie istotne w kontekście leśnictwa organizacje, które utworzone zostały w latach 90. ubiegłego wieku. Druga z nich, FSC, to międzynarodowa organizacja non-profit, która jest pierwszym autorem oficjalnego systemu certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej.

Pierwszym zamysłem do stworzenia normy FSC było oznakowanie logiem organizacji produktów drewnianych wykonanych z materiałów spełniających określone standardy członków organizacji FSC. PEFC to utworzona znacznie później europejska odpowiedź na organizację FSC. Jej głównym zamierzeniem było promowanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez certyfikację produktów drewnianych przez jednostki niezależne.

Rada PEFC Polska wyróżnia pięć podstawowych kryteriów i wskaźników certyfikacji gospodarki leśniej, wśród których znajdujemy miedzy innymi:

  • utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększenie i podnoszenie wartości zasobów leśnych oraz udział w globalnym bilansie węgla,
  • zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych,
  • utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów,
  • zachowanie, oraz ochronę i odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej.

 

Firma, która spełnia powyższe zasady w sposób rzetelny może ubiegać się o certyfikację, która zostanie potwierdzona podczas audytu prowadzonego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Norma FSC jest znacznie bardziej skupiona na łańcuchu dostaw surowców i to na nim skupia swoje kryteria certyfikacji. Wśród standardów opisanych przez normę FSC wyróżniamy:

  • standardy certyfikacji kontroli pochodzenia produktu,
  • standardy dla klasyfikowania drewna kontrolowanego,
  • standardy dla certyfikacji organizacji posiadających wiele lokalizacji,
  • standardy dla klasyfikowania surowców ze źródeł z odzysku
  • oraz standardy dotyczące stosowania logotypu FSC przez podmioty nieposiadające certyfikatu.

Wpływ normy FSC/PEFC na łańcuch dostaw surowców oraz ekologię

Proces globalizacji jest jedną z głównych przyczyn wzrostu świadomości człowieka odnośnie skutków masowej produkcji dla środowiska i ekosystemów w różnych częściach świata.

Ich stan jest obecnie bardzo zły, co doprowadza wiele osób do wniosku, że bez odpowiednich kontroli nad produkcją z wykorzystaniem zasobów naturalnych, stan środowiska w nadchodzących latach będzie się wyłącznie pogarszał.

Wprowadzenie standardów FSC/PEFC traktowanych jako podstawa bardziej świadomego i ekologicznego podejścia do produkcji wyrobów drewnianych sprawiła, że dziś wielu klientów i konsumentów stawia wyłącznie na te wyroby, które posiadają odpowiednie certyfikaty i tym samym zostały wytworzone w zgodzie z przyjętymi normami ekologicznymi. Ludzki mózg poddany jest dziś natłokowi informacji, wśród których wyłonienie tej najbardziej istotnej bywa często niemożliwe.

Stąd też nacisk konsumentów na marki, aby te uzyskiwały certyfikaty zgodności z odgórnymi normami. Rozpoznawalne logo certyfikatu to jedna z przyczyn, dla których wielu ludzi decyduje się dziś na wybór produktu konkretnej firmy, a nie firm jej konkurencyjnych.

FSC

Logo świadczące o tym, że marka uzyskała certyfikację FSC/PEFC ma szczególne znaczenie dla ekologii w momencie, w którym kupowany produkt pochodzi z krajów tropikalnych. To właśnie tam bowiem spotyka się najwięcej przypadków nielegalnego rozprowadzania surowców i zaburzania łańcucha dostaw. Certyfikacja FSC/PEFC świadczy jednoznacznie o tym, że produkt został dokładnie sprawdzony na każdym etapie produkcyjnym, a także każdym etapie łańcucha dostaw.

Firmy certyfikujące się do standardów FSC/PEFC zapewniają, że w swojej działalności przykładają szczególną wagę do zachowania bezpiecznego i legalnego łańcucha dostaw surowców oraz wyrobów oraz że jej produkty zostały zatwierdzone przez oficjalne, odgórne jednostki jako produkty zgodne z odpowiednimi normami.

Comments are closed.