Kanał RSS: Artykuły

Kiedy wieszać flagę papieską i co oznaczają jej kolory?

Kiedy wieszać flagę papieską i co oznaczają jej kolory?

Flagi już od XVIII wieku są bardzo ważnym elementem kultury. Stanowią nie tylko o rozpoznawalności danego kraju i wyróżnianiu go na tle innych, ale są również znakiem przynależności, wspólnotowości i identyfikacji danego miasta, rejonu, instytucji, czy nawet grupy lub wspólnoty.

Dlatego też często słyszy się o fladze np. Trójmiasta, jakiegoś klubu sportowego czy właśnie o flagach kościelnych.

Czym są flagi kościelne?

Ten przykład jest bardzo ciekawym zjawiskiem na tle kultury chrześcijańskiej, gdyż stanowi nie tylko element przynależności do wspólnoty Kościoła Katolickiego, ale również znak wyznania wiary. Wierni mogą zauważyć te flagi nie tylko w kościołach, ale również sami mogą wieszać je na swoich domach lub w innych miejscach kultu.

Natomiast sprawa flag kościelnych jest nieco bardziej rozbudowana niż choćby flag państwowych, bowiem dzielą się one na dwa rodzaje.

 Pierwszym są biało-błękitne flagi maryjne, które bardzo często widuje się podczas uroczystości poświęconych Matce Bożej. Drugim zaś są flagi papieskie, które posiadają swoje bardzo ciekawe i rozbudowane znaczenie.

Jak wygląda flaga papieska?

Zanim jednak przejdziemy do symboliki, warto poruszyć temat wyglądu flagi papieskiej, gdyż również nie jest on zbyt jednoznaczny.

Flaga papieska swoim wyglądem nawiązuje do flagi Watykanu. Flaga Stolicy Apostolskiej to kwadrat, na którym znajdują się dwa proporcjonalne pola barw żółtej i białej. Na tym tle widnieją dwa klucze (srebrny oraz złoty), które są przewiązane czerwonym sznurem. Nad nimi zaś znajduje się tiara papieska, będąca zwieńczeniem władzy papieża.

Jeśli zaś chodzi o flagę papieską sensu stricto, którą wiesza się w wielu innych miejscach, nie tylko na Watykanie, to przede wszystkim może ona posiadać zarówno kształt kwadratu, jak i prostokąta. Ważne, by barwy żółty i biały były względem siebie proporcjonalnie równe. Ten typ chorągwi nie zawiera elementów graficznych. Czasem jedynie można zauważyć na białym polu niewielki herb aktualnie panującego papieża, jednak coraz rzadziej się to praktykuje.

Symbolika kolorów

Kolory flagi Papieskiej zostały uchwalone przez papieża Piusa VII w 1808 roku. Ich znaczenie wygląda następująco:

  • Barwa żółta to symbol bogactwa piękna i tego, co należy do sfery niebiańskiej oraz boskiej
  • Barwa biała to symbol czystości, odnawiania i tego, co ziemskie oraz ludzkie

Jak wieszać flagę papieską?

Symbolika kolorów ma znaczący wpływ na wieszanie flag. Można to robić albo w orientacji poziomej (na stojakach flagowych, patrząc, by kolor żółty — boski — znajdował się u góry) albo w orientacji poziomej na masztach (zwracając uwagę, by kolor biały znajdował się na zewnątrz, a żółty przy drzewcu).

Flaga papieska w Polsce

Ten rodzaj flagi stał się w naszym kraju bardzo popularny za sprawą Jana Pawła II. Kiedy papież Polak został wybrany, wówczas nasz naród chciał celebrować ten dzień i zaczął wywieszać flagi papieskie przy każdych odwiedzinach, pielgrzymkach i rocznicach.

Dlatego też w wielu domach do dziś znajdują się flagi właśnie z herbem Jana Pawła II, mimo że na Watykanie widnieje dziś herb papieża Franciszka.

Kiedy wywieszać flagę papieską?

Postać Jana Pawła II ma również znaczący wpływ na to, kiedy właściwie wywiesza się flagi papieskie.

  • Jednym z tych dni jest 16 października, czyli właśnie dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża
  • Drugim natomiast jest 2 kwietnia, czyli rocznica śmierci Jana Pawła II
  • Bardzo często zaczyna się również wywieszać flagę papieską w rocznicę kanonizacji papieża Polaka, czyli 27 kwietnia
  • A także podczas wszystkich wizyt papieża Franciszka lub reprezentantów Watykanu w Polsce.

Jak można zauważyć flagi religijne, w tym flaga, papieska, są dla wielu wiernych swoistym symbolem religijnym, oznaczającym nie tylko przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej, ale, szczególnie w Polsce, są również pamiątką historycznego momentu, w którym Polak został papieżem. Dzięki upamiętnianiu tego okresu, zwłaszcza za pomocą wywieszania tej flagi, niewątpliwie zapisze się on w historii na wieki.

Comments are closed.