Finanse - Platforma-Zakupow.eu

Kanał RSS: Artykuły

Finanse

Z czego finansować zakupy?

Ogólna charakterystyka słowa finanse oznacza działania powiązane z gromadzeniem, planowaniem oraz wydawaniem środków pieniężnych.

Dla najmłodszych:

[embedplusvideo height=”309″ width=”500″ standard=”http://www.youtube.com/v/shZMAHA_K6g?fs=1″ vars=”ytid=shZMAHA_K6g&width=500&height=309&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4098″ /]

Przykładowy rozdział finansów na ogniwa ze względu na kryterium podmiotowe:

  1. ogniwa publiczne
  2. kategorie gospodarstw domowych
  3. finanse bankowe
  4. kategorie przedsiębiorstw
  5. finanse firm ubezpieczeniowych.

Finanse od paru lat działają jako dyscyplina edukacyjna. Adepci studiów ekonomicznych maj możliwość, uczyć się w ramach przedmiotów z finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw i wielu podobnych. Jest to bardzo szeroka dyscyplina edukacyjna łączona z różnymi naukami co pozwala na badanie tematyki finansowej w szerszym poziomie. Badania matematyczne pozwalają na czerpania informacji odnośnie instrumentów finansowych, przewidywanie zmian umożliwia rozporządzanie posiadanymi funduszami pieniężnymi.