Kanał RSS: Artykuły

Dlaczego duże sieci handlowe muszą spełniać wymagania standardu IFS?

Dlaczego duże sieci handlowe muszą spełniać wymagania standardu IFS?

IFS jest organizacją non-profit, która jest samowystarczalna i jest finansowana ze sprzedaży różnych standardów IFS oraz opłat pobieranych przez jednostki certyfikujące.  

International Featured Standard (IFS) jest skierowany do wszystkich typów detalistów (niezależnie od wielkości firmy), a więc do: sprzedawców detalicznych i hurtowych (małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek lub nie) oraz do większych firm (np. firmy typu „cash-and-carry”). Wszystkie one muszą gwarantować bezpieczeństwo produktów, które sprzedają. IFS pomaga spełnić wszystkie wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności i zapewnia jednolitego, przejrzystego standardu dla dostawców, jak również konkretną i zwięzłą odpowiedź na wysokie oczekiwania klientów w zakresie bezpieczeństwa.

Jakie produkty są objęte system normalizacji?

Standardy IFS obejmują zarówno produkty żywnościowe, jak i te, które żywnością nie są, np. kosmetyki, produkty gospodarstwa domowego lub produkty codziennego użytku).

Norma IFS ma zastosowanie do całego procesu produkcji i obsługi żywności i jest skierowana do każdej firmy z sektora spożywczego, która wytwarza produkty. Wynika to z faktu, że norma IFS z czasem ewoluowała w takie standardy jak:

 • IFS Logistic: dla firm zajmujących się transportem, dystrybucją lub magazynowaniem żywności.
 • IFS Packaging Guideline: dla firm zajmujących się pakowaniem produktów.
 • IFS Cash & Carry: dla hurtowni samoobsługowych.
 • IFS HPC: dla firm zajmujących się gospodarstwem domowym i pielęgnacją ciała.
 • IFS Broker: dla firm specjalizujących się w imporcie.

certyfikat IFS

Jakie są podstawowe cechy charakterystyczne systemu normalizacji IFS?

IFS jest zarówno standardem żywności, jak i jakości. Został opracowany w celu zapewnienia zestawu standardów, za pomocą których można kontrolować kompetencje producentów żywności w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. W systemie standaryzacji IFS zastosowano podejście oparte na ryzyku: podczas audytu audytor IFS sprawdza jedynie, czy rozwiązanie zastosowane przez wnioskodawcę dobrze funkcjonuje oraz że zapewnia produkcję bezpiecznych i wysokiej jakości produktów.

Celami IFS są więc:

 • gwarancja bezpieczeństwa i jakości produkowanych wyrobów,
 • ustanowienie wspólnego standardu wraz ze wspólnym systemem oceny,
 • zapewnienie dostaw bezpiecznych produktów, zgodnych z ich specyfikacją i przepisami prawa, osiągnięcie redukcji kosztów i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw,
 • redukcja kosztów i czasu dla producentów i dystrybutorów,
 • zapewnienie przejrzystości i rygorystyczności systemów certyfikacji.

To, że duże sieci handlowe muszą spełniać wymagania standardu IFS jest związane m.in. z chęcią ujednolicenia przepisów w ramach całej Unii Europejskich oraz z podtrzymaniem pewnych standardów, niezależnie od kraju, w którym jest sprzedawany dany produkt. 

Norma IFS jest wymagana przez wszystkie niemieckie sieci handlowe zrzeszone w HDE, a należą do nich między innymi: Metro AG, Rewe, Tegut, Edeka, Aldi Tengelmann, Ava, Lidl, Spar, Globus, Markant, COOP i Migros (szwajcarska sieć handlowa) oraz przez francuskie sieci handlowe takie jak: Auchan, Carrefour, EMC, Groupe Casino, Metro, Monoprix, Picard Surgeles, Provera, System U.

Ocenia się, że standard IFS uznawany jest obecnie przez zdecydowaną większość podmiotów zajmujących się handlem żywnością. Za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.

Jakie są korzyści z certyfikacji IFS?

Korzyści wynikających z certyfikacji IFS jest wiele. Są to m.in.:

 • redukcja kosztów potencjalnych błędów w każdym łańcuchu produkcyjnym,
 • zorganizowana komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,
 • zdobycie zaufania konsumentów,
 • ulepszona dokumentacja,
 • bardziej skuteczna i dynamiczna kontrola zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności,
 • oszczędność czasu i kosztów dzięki przeprowadzaniu audytów w połączeniu z innymi systemami bezpieczeństwa żywności,
 • zintegrowanie bezpieczeństwa żywności i kontroli jakości,
 • zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Comments are closed.