Kanał RSS: Artykuły

Certyfikacja BRC Packaging – jakie wymagania stawia przed producentami opakowań?

BRC Packaging, czyli skrótowe określenie normy opracowanej przez Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego to dziś dla producentów opakowań jedne z najważniejszych standardów działania. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i jakości opakowań, wpływających bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo przechowywanej w niż żywności i wyrobów wrażliwych pozwalają na osiąganie zgodności z globalnymi standardami i wymaganiami sieci handlowych, do których dane produkty maja być dostarczone.

BRC Packaging jest pewnego rodzaju przełomem w branży spożywczej, gdzie trudno było dotąd określić normy kontroli nad producentami opakowań, będącymi przecież jednym z najważniejszych ogniw łańcucha branży. Dzięki szczegółowym wymaganiom technicznym i opracowanym na ich podstawie systemom zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, producenci opakowań mają jednak szansę dorosnąć do wysokich standardów narzucanych przez rynek.

BRC Packaging – nowa jakość opakowań

Standard BRC Packaging został opracowany przez brytyjskie sieci handlowe w odpowiedzi na nieścisłości jakościowe wynikające z braku jednoznacznych standardów dla producentów opakowań. Żywność, która jest w nie pakowana, nie może być narażona na niebezpieczeństwo ze strony wadliwych korków, niesprawdzonego stanu folii czy trujących substancji zawartych w tuszu na etykiecie produktu.

Innymi słowy – BRC Packaging daje poczucie pewności zarówno klientom, jak i producentom żywności.

Najnowsza wersja standardu wymaga od producentów przede wszystkim maksymalnego zaangażowania kierownictwa w kwestie doskonalenia działań firmy i poprawiania jej wyników w obrębie bezpieczeństwa i jakości produkcji. Jednym z aspektów, jakie należy włączyć do systemu zarządzania jest analiza zagrożeń i ryzyka, ich identyfikacja i opracowywanie skutecznych metod zapobiegania im. W normie zaznaczono także wymóg, by proces powstawania opakowań był przejrzysty i prawidłowo udokumentowany w całym przekroju łańcucha dostaw (identyfikowalność). Norma dodatkowo kładzie nacisk na zachowanie należytych zasad BHP, w tym zasad czystości i porządku na hali produkcyjnej, jak również konieczność kontrolowania całego procesu.

Według standardu, istotną rolę w systemie zarządzania bezpieczeństwem i jakością opakowań odgrywają prowadzone regularnie audity wewnętrzne oraz szkolenia podnoszące kompetencje pracowników wszystkich działów przedsiębiorstwa. Dodatkowo, norma dzieli swoje wymogi pod kątem dwóch kategorii ryzyka – „wysoka higiena” oraz „podstawowa higiena”. Do pierwszej zalicza się opakowania wchodzące w bezpośredni kontakt z żywnością lub innymi wrażliwymi produktami, natomiast druga obejmuje opakowania niebezpośrednie. Co jednak ważne, obydwie kategorie odnoszą się zarówno do samych opakowań (szkła, plastiku, puszek), jak i folii, korków do butelek, etykiet, czy klejów stosowanych do ich mocowania.

Certyfikat BRC Packaging – dlaczego warto poddać się certyfikacji?

Podobnie jak w przypadku standardów ISO, certyfikacja BRC Packaging to zdecydowanie korzystny ruch biznesowy, który nie tylko wyróżnia przedsiębiorstwo na tle konkurencji i podnosi jego wartość rynkową, ale też pozwala na uporządkowanie własnych działań wewnętrznych i zapewnienie ogólnie lepszej organizacji firmy. Uzyskując certyfikat BRC Packaging, producenci opakowań mogą rozszerzyć swoją pulę odbiorców o tych, dla których zgodność ze standardami jest kluczowa na każdym etapie łańcucha produkcyjnego.

Wśród korzyści, które płyną z certyfikacji BRC Packaging warto wymienić również te, które wpływają bezpośrednio na organizację firmy. System zarządzania opracowany na podstawie standardów normy pozwala na wprowadzenie do codziennych działań spójnego systemu funkcjonowania, konkretnych planów i programów. Minimalizacja ryzyka i umiejętne zarządzanie zagrożeniami jest też korzystne z punktu widzenia efektywności i oszczędzania, przynosząc w oczywisty sposób większe straty i generując zyski dzięki dostarczaniu na rynek jedynie w pełni bezpiecznych i wysoko jakościowych produktów.

Ostatecznie na certyfikacji zyskują także sami pracownicy, którzy dzięki lepszej organizacji działań doskonale rozumieją swoje zadania i stawiane przed nimi wymogi, dążąc wraz z firmą do ciągłego doskonalenia działań.

Certyfikacja BRC Packaging to zdecydowane krok w stronę bardziej jednolitego, godnego zaufania łańcucha dostaw w branży spożywczej, który w rezultacie przynosi korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i samym klientom korzystającym z produktów spożywczych każdego dnia.

Comments are closed.